จากใจผู้ปกครองสุนัข
 
คุณภัคพร  เสถียรปถิรณกร

"ผมไม่อยากเชื่อเลยว่า
K9 พัทยา ทำให้ "แฟนโด้" ไปไกลกว่าที่คิด!!"
 

     คุณภัคพร  เสถียรปถิรณกร  เจ้าของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ชื่อ "แฟนโด้" เพศผู้ อายุ 2 ปีเศษ ได้เล่าให้ฟังว่า
     "ผมเลือกสุนัขพันธุ์นี้เพราะ เห็นความสามารถว่า ตำรวจใช้สุนัขพันธุ์นี้ในการปฏิบัติงาน พอ "แฟนโด้" เริ่มโต ผมจึงคิดจะส่งเข้าโรงเรียนฝึกสุนัข สุนัขประเภทใช้งาน ถ้าไม่ให้เขามีโอกาสเรียนรู้ในคำสั่งต่าง ๆ ในบางเหตุการณ์ เราจะสั่งเขาไม่ได้ อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมา ในเวลานั้นผมผ่านพัทยาบ่อยมาก เห็นชื่อสถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ
K9 พัทยา ผมเลยลองแวะเข้าไปดู จากนั้นก็ไปดูตามศูนย์ฝึกอื่น ๆ อีก 2 - 3 แห่ง ผมตัดสินใจเลือก K9 พัทยา เพราะมีสถานที่กว้างขวาง และมีที่วิ่งให้สุนัขมาก สะอาด ครูฝึกสุนัขมีมาตรฐานดี สุนัขที่ฝึกอยู่ ดูแล้วเชื่อฟังครู มีสุขภาพดี และดูมีความสุขทุกตัว หมัดเห็บไม่มี ห้องนอนมีมุ้งลวดทุกหลัง สุนัขของผมเป็นโรคชอบแพ้ยุง ถ้าโดนยุงกัดจะขึ้นตุ่มสีแดงทันที ตั้งแต่ "แฟนโด้" มาอยู่ที่ K9 พัทยา เค้าไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลย"

 

     "เมื่อ "แฟนโด้" มาอยู่ที่ K9 พัทยา ผมกับภรรยาจะมาเยี่ยมเขาทุกอาทิตย์เพราะเป็นห่วง และคิดถึงเขานั่นเอง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ เวลาผมพูดอะไรกับเขา เขาจะเข้าใจ "แฟนโด้" มีความสุข และมีระเบียบขึ้น ซึ่งแต่ก่อนนี้ผมจะบอกอะไรเขาไม่ได้เลย เพราะ "แฟนโด้" คอยแต่จะซนอย่างเดียว ไม่ค่อยเชื่อฟัง"
     "สุนัขที่เรียบจบแล้วมีการสอบ ผมว่า เป็นเรื่องดี อย่างน้อยก็มีมาตรฐานเทียบสากลกับเค้าได้ ช่วงที่ "แฟนโด้" สอบสุนัขอารักขา
Sch H II โชคดีทาง K9 พัทยา ได้เชิญ อ.โจ ( Mr.Mrazek  Josef ) จากประเทศออสเตรียมาเป็นกรรมการตัดสิน "แฟนโด้"  ก็สามารถสอบผ่านได้ประกาศนียบัตรทั้งจาก สสยท. ประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการร่วมตัดสิน และจาก O.G.V. ประเทศออสเตรีย มาทีเดียว 2 ใบ "ผมไม่อยากเชื่อเลยว่า K9 พัทยา ทำให้ "แฟนโด้" ไปไกลกว่าที่คิด!!! ที่แรกก็ไม่คิดว่า เขาจะทำได้ เพราะปกติ "แฟนโด้" จะหนักไปทางซนมากกว่าอยู่แล้ว"

 

ประวัติการสอบของ "แฟนโด้" มีดังนี้
     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2542 สอบสุนัขอารักขา
Sch H I
    
กรรมการตัดสิน พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายก สสยท.
     (ในขณะนั้น) ให้คะแนนดังนี้


อ่านบทสัมภาษณ์
พ.อ.สุขุม สุจริต อดีตนายก สสยท.
คลิ๊กที่นี่
!!!

Sch H I ( A ) ตอน ก. ตามรอย 83/100
Sch H I ( B ) ตอน ข. วินัยและความเชื่อฟัง 78/100
Sch H I ( C ) ตอน ค. ค้นหาต่อสู้ป้องกัน 98/100

รวมคะแนนทั้งสิ้น 259/300

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2543 สอบสุนัขอารักขา Sch H II
    
กรรมการตัดสินจาก 2 ประเทศ ไทยและออสเตรีย
    
Mr.Mrazek  Josef ( อ.โจ ) ประธาน O.G.V.
    
กรรมการตัดสินฝ่ายออสเตรีย ให้คะแนน "แฟนโด้" ดังนี้

Sch H II ( A ) ตอน ก. ตามรอย 90/100
Sch H II ( B ) ตอน ข. วินัยและความเชื่อฟัง 83/100
Sch H II ( C ) ตอน ค. ค้นหาต่อสู้ป้องกัน 96/100

รวมคะแนนทั้งสิ้น 269/300

พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายก สสยท. (ในขณะนั้น)
   
  กรรมการตัดสินฝ่ายไทย ให้คะแนน "แฟนโด้" ดังนี้

Sch H II ( A ) ตอน ก. ตามรอย 76/100
Sch H II ( B ) ตอน ข. วินัยและความเชื่อฟัง 85/100
Sch H II ( C ) ตอน ค. ค้นหาต่อสู้ป้องกัน 96/100

รวมคะแนนทั้งสิ้น 257/300

 
     คุณภัคพร  เสถียรปถิรณกร ทำงานอยู่ที่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริการโทรคมนาคม
 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง