รายงานผลการสอบสุนัขอารักขา
เอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 32/2004

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 32 /2004 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 32/2004 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547
สนามสอบ ศูนย์พัฒนาวิชาการฝึกสุนัข K-9
กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์   ยามัสเสถียร 

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ขนุน โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย 1 ปี 1 เดือน 82/100 ชนะเลิศ คุณสุชาติ ปกรณ์ธนาเลิศ
2 สายลับ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 3 เดือน 78/100 รองชนะเลิศ คุณกานต์ชนิต  เกรียงไกรวัฒน์
สุนัขอารักขา Bgh 2 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เสือ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 7 เดือน 92/100 ชนะเลิศ คุณเนติมา  โกศลศักดิ์สกุล
2 เมฆ ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 1 เดือน 88/100 รองชนะเลิศ คุณเนติมา  โกศลศักดิ์สกุล
3 คริสต์มาส โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 3 เดือน 82/100 รองอันดับที่ 3 คุณอัชฌา  โพธิสุวรรณนำสุข
4 จีจี้ เยอรมันเช็พเพอด เมีย 3 ปี 3 เดือน 80/100 รองอันดับที่ 4 คุณศิวดล  อ่อนมณี
5 เดช ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 10 เดือน 79/100 รองอันดับที่ 5 คุณธรรม  เอื้ออาวากุล
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 32/2004 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา 1
กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์   ยามัสเสถียร 

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เคนด้า โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย 9 เดือน 100/100 ชนะเลิศ Mr.Derrick  Turnbull
2 แวม ร๊อตไวเลอร์ เมีย 1 ปี 2 เดือน 95/100 รองชนะเลิศ Mr.Harakhun  Tanatavikorn
3 แชร์โดว์ ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 5 เดือน 92/100 รองอันดับที่ 3 คุณคำนึง  แสงขำ
4 ก๋วยเจ๋ง ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 91/100 รองอันดับที่ 4 คุณนพพร  ใจจิตรมั่น
5 หวานเย็น โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย 1 ปี 6 เดือน 86/100 รองอันดับที่ 5 คุณจิราพร  ถนัดกิจ
6 บ็อบ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 2 เดือน 80/100 รองอันดับที่ 6 คุณอารี  ประสงค์อมรชัย
7 คาร่า โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย 9 เดือน 77/100 รองอันดับที่ 7 Mr.Derrick  Turnbull
8 บิลลี่ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 1 เดือน 76/100 รองอันดับที่ 8 คุณกีรติ  ปิ่นสิริสถาพร
สุนัขอารักขา Bgh 2 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 มิดมิว ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 2 เดือน 96/100 ชนะเลิศ คุณเพียงใจ  วิสุทธิ์เสรีวงศ์
2 โอริโอ้ ลาบราดอร์ ผู้ 2 ปี 91/100 รองชนะเลิศ คุณริก้า  ดีลา
3 สคูบี้ ไซบีเรียนฮัสกี้ ผู้ 1 ปี 11 เดือน 90/100 รองอันดับที่ 3 คุณริก้า  ดีลา
สุนัขอารักขา Sch H I (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บ็อบ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 2 เดือน 83/100 ชนะเลิศ คุณอารี  ประสงค์อมรชัย
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
 

ประมวลภาพงานสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 32/2004 หลักสูตร O.G.V. ออสเตรีย 

 

ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 32/2004 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547
สนามสอบ ศูนย์พัฒนาวิชาการฝึกสุนัข K-9

สุนัขชื่อ ขนุน พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณสุชาติ  ปกรณ์ธนาเลิศ
ชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 82/100


สุนัขชื่อ สายลับ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณกานต์ชนิต เกรียงไกรวัฒน์
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 78/100


สุนัขชื่อ เสือ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณเนติมา โกศลศักดิ์สกุล
ชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 92/100


สุนัขชื่อ เมฆ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณเนติมา โกศลศักดิ์สกุล
รองชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 88/100 

สุนัขชื่อ คริสต์มาส พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณอัชฌา โพธิสุวรรณนำสุข
รองชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 82/100


สุนัขชื่อ จีจี้ พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
เจ้าของ
คุณศิวดล  อ่อนมณี
รองชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 80/100

สุนัขชื่อ เดช พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณธรรม  เอื้ออาวากุล
รองชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 79/100


สุนัขชื่อ เมฆ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณเนติมา โกศลศักดิ์สกุล
ขณะทำการสอบหลักสูตร
Bgh 2

 

ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 32/2004 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา 1


สุนัขชื่อ เคนด้า พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
Mr.Derrick  Turnbull
ชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 100/100


สุนัขชื่อ แชร์โดว์ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณคำนึง  แสงขำ
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 92/100


สุนัขชื่อ หวานเย็น พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณจิราพร  ถนัดกิจ
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 86/100


สุนัขชื่อ บ็อบ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณอารี  ประสงค์อมรชัย
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 80/100


สุนัขชื่อ บิลลี่ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เจ้าของ
คุณกีรติ  ปิ่นสิริสถาพร
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 76/100


สุนัขชื่อ คาร่า พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
Mr.Derrick  Turnbull
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 74/100


สุนัขชื่อ มิดมิว พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณเพียงใจ  วิสุทธิ์เสรีวงศ์
ชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 96/100


สุนัขชื่อ โอริโอ้ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณริก้า  ดีลา
รองชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 91/100 


สุนัขชื่อ สคูบี้ พันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้
เจ้าของ
คุณริก้า  ดีลา
รองชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 90/100 


สุนัขชื่อ บ็อบ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณอารี  ประสงค์อมรชัย
ชนะเลิศ Sch H I (C) คะแนน 83/100


สุนัขชื่อ บ็อบ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณอารี  ประสงค์อมรชัย
ชนะเลิศ Sch H I (C) คะแนน 83/100


กรรมการตัดสินจาก สสยท.

ขณะให้คำวิจารย์
สุนัขชื่อ บ็อบ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์

 

 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9