รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขา
เอส.เจ.ฯ/K-9

สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 30/2003 ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 32/2004
ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 36/2005 ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 37-2/2005
ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 40/2005  

        ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 41/2006

      ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 42/2006

        ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 43-4/2006

        ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 45/2007

        ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 47/2007

        ผลการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 47/2007Piboon

หน้าหลัก
หลักสูตร
สสยท.
เก็บมาฝาก
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9