รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขาเอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 47/2007

 
สุนัข BH  (BEGLEITSHUND) : Companian Dog การสอบเชื่อฟังคำสั่ง
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 42/2006 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 42/2007 วันที่ 1 มกราคม 2551
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร

สมาคม GDAT ประเทศไทย
 

 

สุนัขอารักขา BH (BEGLEITSHUND)
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 รานี บ๊อกเซอร์ เมีย 1 ปี 3 เดือน 54/60 ชนะเลิศ MR.LANGE  GUNTER
2 คูก้า เยอรมันเช็พเพอด ผู้ 1 ปี 53/60 รองชนะเลิศ คุณเบญญา ตั้งคารวคุณ
               
 
สุนัขอารักขา BGH 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 นูต้า ลาบราดอร์ ผู้ 2 ปี 7 เดือน 99/100 ชนะเลิศ คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
2 บัดดี้ โกลเด้นฯ ผู้ 11 เดือน 93/100 รองชนะเลิศ คุณนนทนา ดีอารมย์
3 น้องคำ ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 93/100 รองชนะเลิศ คุณรุ่ง จันตาบุญ
4 ปิงโก ผสม ผู้ 1 ปี 92/100 รองชนะเลิศ MR.GERHARD SCHULTHEIS
               
 
 
สุนัข BH  (BEGLEITSHUND) : Companian Dog การสอบเชื่อฟังคำสั่ง
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาป้องกัน
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 47/2007 วันที่ 1 มกราคม 2551
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 

กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร
สมาคม GDAT ประเทศไทย

 


กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร
สมาคม GDAT ประเทศไทย
 

สุนัขชนะเลิศ BH
คะแนน 54/60
สุนัขชื่อ รานี พันธุ์บ๊อกเซอร์
เจ้าของ MR.LANGE GUNTER
ครูฝึก ครูเอก K9 พัทยา

สุนัขชนะเลิศ BH
คะแนน 54/60
สุนัขชื่อ รานี พันธุ์บ๊อกเซอร์

สุนัขชนะเลิศ BH
คะแนน 54/60
สุนัขชื่อ รานี พันธุ์บ๊อกเซอร์
       


สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
ขณะทำการสอบ
BH

 

สุนัขรองชนะเลิศ BH
คะแนน 53/60
สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
เจ้าของ คุณเบญญา ตั้งคารวคุณ
ครูฝึก ครูเอก K9 พัทยา

สุนัขรองชนะเลิศ BH
คะแนน 53/60
สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

สุนัขรองชนะเลิศ BH
คะแนน 53/60
สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
       


สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
ขณะทำการสอบ
BH

 

สุนัขชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 99/100
สุนัขชื่อ นูต้า พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
ครูฝึก ครูยอด K9 พัทยา

สุนัขชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 99/100
สุนัขชื่อ นูต้า พันธุ์ลาบราดอร์

สุนัขชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 99/100
สุนัขชื่อ นูต้า พันธุ์ลาบราดอร์
       บรรยากาศภายในงานสอบ

 

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 93/100
สุนัขชื่อ บัดดี้ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณนนทนา ดีอารมย์
ครูฝึก ครูนัท K9 พัทยา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 93/100
สุนัขชื่อ บัดดี้ พันธุ์โกลเด้นฯ

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 93/100
สุนัขชื่อ บัดดี้ พันธุ์โกลเด้นฯ
       บรรยากาศภายในงานสอบ

 

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 93/100
สุนัขชื่อ น้องคำ พันธุ์ลาบราดอร์
จ้าของ คุณรุ่ง จันตาบุญ
ครูฝึก ครูพา K9 ศรีราชา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 93/100
สุนัขชื่อ น้องคำ พันธุ์ลาบราดอร์

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 93/100
สุนัขชื่อ น้องคำ พันธุ์ลาบราดอร์
       บรรยากาศภายในงานสอบ
 

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 92/100
สุนัขชื่อ ปิงโก พันธุ์ผสม
จ้าของ MR.GERHARD
SCHULTHEIS

ครูฝึก ครูป๊อก K9 พัทยา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 92/100
สุนัขชื่อ ปิงโก พันธุ์ผสม

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 92/100
สุนัขชื่อ ปิงโก พันธุ์ผสม

 

     
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9