รายงานผลการสอบสุนัขอารักขา
เอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 37-2/2005

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 37-2 /2005 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 37-2/2005 วันที่ 19 มิถุนายน 2548
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์   ยามัสเสถียร 

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เจนเน็ต ลาบราดอร์ เมีย 11 เดือน 97/100 ชนะเลิศ คุณฉัตรแก้ว  แก้วงามพลอย
2 ลาร่า ผสม เมีย 1 ปี 4 เดือน 93/100 รองชนะเลิศ คุณอริญชย์  กิตติกรเจริญ
3 ทองหยิบ ไทยบางแก้ว เมีย 1 ปี 6 เดือน 87/100 รองชนะเลิศ คุณรัตนา  อดิศัยภารดี
4 บันจี้ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 7 เดือน 86/100 รองชนะเลิศ คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม
5 สไปรท์ ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 5 เดือน 81/100 รองชนะเลิศ คุณวิชุดา ศฤงฆารนันท์
6 โกบี้ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 7 เดือน 80/100 รองชนะเลิศ คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม
7 โอริโอ ลาบราดอร์ ผู้ 11 เดือน 78/100 รองชนะเลิศ คุณปาริสา  บูรพชัยศรี
สุนัขอารักขา Bgh 2 วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ไข่ตุ๋น ลาบราดอร์ ผู้ 2 ปี 8 เดือน 82/100 ชนะเลิศ คุณส่งศรี  เนินอุไร
 
สุนัขอารักขา Sch H I (A) การตามรอย หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บิลลี่ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 2 ปี 8 เดือน 86/100 ชนะเลิศ คุณกีรติ  ปิ่นสิริสถาพร
สุนัขอารักขา Sch H I (C) การต่อสู้ป้องกัน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บิลลี่ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 2 ปี 8 เดือน 86/100 ชนะเลิศ คุณกีรติ  ปิ่นสิริสถาพร
 
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
 

 

ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 37-2/2005 วันที่ 19 มิถุนายน 2548
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา


สุนัขชื่อ บิลลี่ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณกีรติ  ปิ่นสิริสถาพร
ชนะเลิศ Sch H I (A) (C)


สุนัขชื่อ ไข่ตุ๋น พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณส่งศรี  เนินอุไร
ชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 82/100


สุนัขชื่อ เจนเน็ต พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณฉัตรแก้ว แก้วงามพลอย
ชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 97/100


สุนัขชื่อ ลาร่า พันธุ์ผสม
เจ้าของ
คุณอริญชย์  กิตติกรเจริญ
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 93/100 


สุนัขชื่อ ทองหยิบ พันธุ์ไทยบางแก้ว
เจ้าของ
คุณรัตนา อดิศัยภารดี
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 87/100


สุนัขชื่อ บันจี้ พันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์
เจ้าของ
คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 86/100


สุนัขชื่อ สไปรท์ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณวิชุดา ศฤงฆารนันท์
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 81/100


สุนัขชื่อ โกบี้ พันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์
เจ้าของ
คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม
รองชนะเลิศ
Bgh 1 คะแนน 80/100


สุนัขชื่อ โอริโอ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณปาริสา  บูรพชัยศรี
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 78/100


 


 


 

 

 

 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9