รายงานผลการสอบสุนัขอารักขา
เอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 30/2003

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 30 /2003 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 30/2003 วันที่ 3 สิงหาคม 2546
กรรมการตัดสิน
MR.JOHNNIE  TRAN 

กรรมการตัวแทนของสถาบัน O.G.V.- HUNDESCHULE GABLITZ AUSTRIA (สมาชิกสมาคมสุนัขโลก FCI)
สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ร๊อกกี้ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 3 เดือน 94/100 ชนะเลิศ คุณลิขิต  เพ็งพูน
2 บ๊อบบี้ เซนต์เบอร์นาร์ด ผู้ 1 ปี 2 เดือน 92/100 รองชนะเลิศ คุณลิขิต  เพ็งพูน
3 ริชชี่ ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 2 เดือน  91/100 รองอันดับที่ 3 คุณรณชัย  ศรีไพบูลย์
4 ลูกหิน ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 5 เดือน 90/100 รองอันดับที่ 4 คุณทศพร  สุขศิริ
5 มีมี่ ผสม ผู้ 1 ปี 1 เดือน 90/100 รองอันดับที่ 4 คุณจิตรนันท์  พิรุณรัตน์
6 ฮะเก๋า โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 11 เดือน 88/100 รองอันดับที่ 5 คุณรวิพัฒน์  พัฒนโอฬาร
7 ทองดี โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 8 เดือน 87/100 รองอันดับที่ 6 คุณศิริพร  เมียรีแมน
8 โบโบ้ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 11 เดือน 85/100 รองอันดับที่ 7 คุณมนชัย  รักสุจริตวงศ์
9 เฟย เฟย ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 81/100 รองอันดับที่ 8 คุณอุษณี  รุ่งเรืองโชค
10              
สุนัขอารักขา Bgh 2 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ถุงเงิน โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย 1 ปี 1 เดือน 91/100 ชนะเลิศ คุณพรทิพย์  คุ้มยา
2              
3              
4              
สุนัขอารักขา Sch H I (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
1              
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
 

ประมวลภาพงานสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K-9 ภาคเรียนที่ 30/2003 หลักสูตร O.G.V. ออสเตรีย 

 สุนัขชื่อ ถุงเงิน พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณพรทิพย์  คุ้มยา
ชนะเลิศ Bgh 2 คะแนน 91/100


สุนัขชื่อ ร๊อกกี้ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณลิขิต  เพ็งพูน
ชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 94/100


สุนัขชื่อ บ๊อบบี้ พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด
เจ้าของ
คุณลิขิต  เพ็งพูน
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 92/100

 

 สุนัขชื่อ ริชชี่ พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณรนชัย  ศรีไพบูลย์
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 91/100สุนัขชื่อ ลูกหิน พันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เจ้าของ
คุณทศพร  สุขศิริ
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 90/100


สุนัขชื่อ มีมี่ พันธุ์ผสม
เจ้าของ
คุณจิตรนันท์  พิรุณรัตน์
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 90/100 

สุนัขชื่อ ฮะเก๋า พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณรวิพัฒน์  พัฒนโอฬาร
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 88/100 


สุนัขชื่อ ทองดี พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณศิริพร  เมียรีแมน
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 87/100


สุนัขชื่อ โบโบ้ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณมนชัย  รักสุจริตวงศ์
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 85/100


สุนัขชื่อ เฟย เฟย พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณอุษณี  รุ่งเรืองโชค
รองชนะเลิศ Bgh 1 คะแนน 81/100


สุนัขชื่อ แอคก้า พันธุ์ร๊อตไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณเกรียงชัย เจียรพุฒิ
สุนัขแชมป์เปี้ยนหลายตำแหน่ง


คณะกรรมการจากสถาบัน
O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ขณะให้คำวิจารย์

 

 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9