รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขาเอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 43-4/2006

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 42/2006 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 43-4/2006 วันที่ 15 ตุลาคม 2549
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
คุณณัติวัฒ์ สินเหลือ

รองประธานชมรมไทยร๊อทไวเลอร์
(ประเทศไทย)

 

 

สุนัขอารักขา BH (BEGLEITSHUND) Part A
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บาค โกลเด้นฯ ผู้ 1 ปี 3 เดือน 98/100 ชนะเลิศ คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
2 ไอรีน ลาบราดอร์ เมีย 10 เดือน 97/100 รองชนะเลิศ คุณกานดา เตชมหัทธนะ
3 โลโบ้ ไซบีเรียนฯ ผู้ 1 ปี 6 เดือน 96/100 รองชนะเลิศ คุณสมพร พันธุมาตร
4 มูชิ ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 9 เดือน 95/100 รองชนะเลิศ คุณเพ็ญ  ใจชื่น
5 พอลล่าร์ ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 94/100 รองชนะเลิศ คุณปริญดา ศรีสร้อยแก้ว
6 ทองดี เซนต์เบอร์นาร์ด เมีย 11 เดือน 94/100 รองชนะเลิศ คุณสุธรรมมา  ฐานะ
7 ฮิปโป เซนต์เบอร์นาร์ด ผู้ 1 ปี 8 เดือน 75/100 รองชนะเลิศ คุณจตุพร นรเวทางค์กุล
               
 
 
 
สุนัข BH Part A (BEGLEITSHUND) : Companian Dog การสอบเชื่อฟังคำสั่ง
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาป้องกัน
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 43-4/2006 วันที่ 15 ตุลาคม 2549
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 

กรรมการตัดสิน
คุณณัติวัฒน์  สินเหลือ
ชมรมไทยร๊อทไวเลอร์ (ประเทศไทย)

 

สุนัข บาค พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
ชนะเลิศ BH Part A

สุนัข ไอรีน พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณกานดา เตชมหัทธนะ
รองชนะเลิศ BH Part A


สุนัข โลโบ้ พันธุ์ไซบีเรียนฯ 
เจ้าของ
คุณสมพร พันธุมาตร
รองชนะเลิศ BH Part A


สุนัข มูชิ พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณเพ็ญ  ใจชื่น
รองชนะเลิศ BH Part A


สุนัข พอลล่าร์ พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณปริญดา ศรีสร้อยแก้ว
รองชนะเลิศ BH Part A


สุนัข ทองดี พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด 
เจ้าของ
คุณสุธรรมมา ฐานะ
รองชนะเลิศ BH Part A


สุนัข ฮิปโป พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด 
เจ้าของ
คุณจตุพร นรเวทางค์กุล
รองชนะเลิศ BH Part A


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 43-4/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 43-4/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 43-4/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 43-4/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 43-4/2006

 

     
 
 
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9