รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขาเอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 45/2007

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 43-4/2006 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 45/2007 วันที่ 18 มีนาคม 2550
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
คุณณัติวัฒ์ สินเหลือ

รองประธานชมรมไทยร๊อทไวเลอร์
(ประเทศไทย)

 

 

สุนัขอารักขา BH (BEGLEITSHUND) Part A
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ชัคกี้ สแตมป์ฟอร์ด ผู้ 1 ปี 5 เดือน 94/100 ชนะเลิศ คุณพรธิดา เกียรติภิญโญพร
2 ไบรอัน โกลเด้นฯ ผู้ 7 เดือน 91/100 รองชนะเลิศ คุณสะถิระ  คำแสน
3 หมูยอ โกลเด้นฯ ผู้ 1 ปี 2 เดือน 90/100 รองชนะเลิศ คุณปฐมฉัตร ศรีวิเชียร
4 ฟาโรห์ โกลเด้นฯ ผู้ 8 เดือน 83/100 รองชนะเลิศ คุณพัชราภรณ์  รุ่งวิทยา
5 เจโล่ โกลเด้นฯ เมีย 1 ปี 2 เดือน 81/100 รองชนะเลิศ คุณชัยวัฒน์  ร้อยแพง
6 เฮง เฮง โกลเด้นฯ ผู้ 1 ปี 5 เดือน 75/100 รองชนะเลิศ คุณสุรพล  เทพแจ่มใจ
7 ฟินซ์ซี่ โกลเด้น ผู้ 1 ปี 5 เดือน 75/100 รองชนะเลิศ คุณพรธิดา  เกียรติภิญโญพร
8 จีน ร๊อทไวเลอร์ เมีย 1 ปี 2 เดือน 75/100 รองชนะเลิศ คุณบงกช บัวคลี่
9 จีน ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 5 เดือน 74/100 รองชนะเลิศ คุณขจรจิตร  สุคนธิ์พันธุ์
               
สุนัขอารักขา BGH 2
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 มูชิ ลาบราดอร์ ผู้ 2 ปี 2 เดือน 92/100 ชนะเลิศ คุณเพ็ญ  ใจชื่น
2 ร็อคกี้ ร๊อทไวเลอร์ ผู้ 7 ปี 79/100 รองชนะเลิศ คุณอลิสา  อิมราน
 
 
 
สุนัข BH Part A (BEGLEITSHUND) : Companian Dog การสอบเชื่อฟังคำสั่ง
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาป้องกัน
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 45/2007 วันที่ 18 มีนาคม 2550
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 

กรรมการตัดสิน
คุณณัติวัฒน์  สินเหลือ
ชมรมไทยร๊อทไวเลอร์ (ประเทศไทย)

 

สุนัข ชัคกี้ พันธุ์สแตมป์ฟอร์ด 
เจ้าของ
คุณพรธิดา เกียรติภิญโญพร
ชนะเลิศ BH Part A

สุนัข ไบรอัน พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณสะถิระ คำแสน
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข หมูยอ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณปฐมฉัตร ศรีวิเชียร
รองชนะเลิศ BH Part A


สุนัข ฟาโรห์ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณพัชราภรณ์ รุ่งวิทยา
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข เจโล่ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณชัยวัฒน์ ร้อยแพง
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข เฮง เฮง พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณสุรพล เทพแจ่มใจ
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข ฟินซ์ชี่ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณพรธิดา เกียรติภิญโญพร
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข จีน พันธุ์ร็อทไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณบงกช บัวคลี่
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข จีน พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณขจรจิตร สุคนธิ์พันธุ์
รองชนะเลิศ BH Part A

สุนัข ร็อคกี้ พันธุ์ร๊อทไวเลอร์ 
เจ้าของ
คุณอลิสา อิมราน
ชนะเลิศ BGH II

สุนัข มูชิ พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณเพ็ญ ใจชื่น
ชนะเลิศ BGH II


อ.มาลินี โสภาพันธุ์
C&M Kennel Rotweiler จ.อ่างทอง
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 45/2007

กรรมการตัดสิน คุณณัติวัฒน์  สินเหลือ
และประธานชมรมฯ อ.บรรยง
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 45/2007

บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 45/2007

คุณนพรัตน์  ตันมณี
ภูกระดึงด็อกฟาร์ม
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 45/2007

 

     
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9