รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขาเอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 42/2006

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 42/2006 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 42/2006 วันที่ 9 เมษายน 2549
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร

สมาคม GDAT ประเทศไทย
 

 

สุนัขอารักขา BH (BEGLEITSHUND) Part A
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ลูลู่ ไซบีเรียนฯ เมีย 1 ปี 5 เดือน 56/60 ชนะเลิศ ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
2 ลายทองคำ โกลเด้นฯ ผู้ 7 เดือน 55/60 รองชนะเลิศ คุณสิงห์  มีพันธุ์
3 จากัวร์ ไซบีเรียนฯ ผู้ 1 ปี 53/60 รองชนะเลิศ คุณชนิตา พุ่มร่มบุตร
4 ใบม่อน ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 42/60 รองชนะเลิศ คุณธเนศ โฆษิตวรกิจกุล
5              
 
สุนัขอารักขา Sch H II (A) การตามรอย หลักสูตร WUSV
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เจนเน็ต ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 10 เดือน 96/100 ชนะเลิศ คุณฉัตรแก้ว  แก้วงามพลอย
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาป้องกัน
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 42/2006 วันที่ 9 เมษายน 2549
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 

กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร
สมาคม GDAT ประเทศไทย

 

สุนัข เจนเน็ต พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณฉัตรแก้ว แก้วงามพลอย
ชนะเลิศ Sch H II (A)


สุนัข ลูลู่ พันธุ์ไซบีเรียนฯ 
เจ้าของ
ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
ชนะเลิศ BH (Part A) 


สุนัข ลายทองคำ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณสิงห์ มีพันธุ์
รองชนะเลิศ BH (Part A) 


สุนัข จากัวร์ พันธุ์ไซบีเรียนฯ
เจ้าของ
คุณชนิตา พุ่มร่มบุตร
รองชนะเลิศ BH (Part A) 


สุนัข ใบม่อน พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณธเนศ โฆษิตวรกิจกุล
รองชนะเลิศ BH (Part A) 


สุนัข เจนเน็ต พันธุ์ลาบราดอร์ 
เจ้าของ
คุณฉัตรแก้ว แก้วงามพลอย
ชนะเลิศ Sch H II (A)


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 42/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 42/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 42/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 42/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 42/2006


บรรยากาศ
ภายในงาน
สอบแข่งขัน 42/2006


สุนัข ลูลู่ พันธุ์ไซบีเรียนฯ 
เจ้าของ
ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
ชนะเลิศ BH (Part A)


สุนัข ลายทองคำ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณสิงห์ มีพันธุ์
รองชนะเลิศ BH (Part A) 


สุนัข จากัวร์ พันธุ์ไซบีเรียนฯ
เจ้าของ
คุณชนิตา พุ่มร่มบุตร
รองชนะเลิศ BH (Part A) 


สุนัข ใบม่อน พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณธเนศ โฆษิตวรกิจกุล
รองชนะเลิศ BH (Part A)  

 

     
 
 
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9