รายงานผลการสอบสุนัขอารักขา
เอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 36/2005

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 36 /2005 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 36/2005 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์   ยามัสเสถียร
คุณวิชาญ กฤษดาธาร 

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เบอร์ชิน โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย  เดือน 90/100 ชนะเลิศ คุณชนันพร  กนกพรวศิน
2 บลูโน่ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 11 เดือน 86/100 รองชนะเลิศ คุณสมภพ  ปัญญาเสรีพร
3 วายุ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ผู้ 11 เดือน 84/100 รองชนะเลิศ คุณอภิกิตย์  แก้วน้ำค้าง
4 มาจัง โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 5 เดือน 83/100 รองชนะเลิศ คุณบุษณีย์  ปุษยไพบูลย์
5 โตโต้ ดัลเมเชี่ยล ผู้ 1 ปี 3 เดือน 82/100 รองชนะเลิศ คุณณัฐธร  กิตติธรรมโม
6 ค๊อปเปอร์ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 5 เดือ 82/100 รองชนะเลิศ คุณกฤตภาส  สุขสมาน
7 บ๊อกกี้ เยอรมันเช็พเพอด ผู้ 1 ปี 3 เดือน 79/100 รองชนะเลิศ คุณประชา  ศิริวงศ์รังสรร
สุนัขอารักขา Bgh 2 วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 โกลเด้น โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 1 ปี 4 เดือน 95/100 ชนะเลิศ คุณสถิตย์  วิมลสูตร
2 โมเน่ โกลเด้นรีทริฟเวอร์ เมีย 1 ปี 1 เดือน 91/100 รองชนะเลิศ คุณนุสรา  บำรุงธรรม
3 โบวี่ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 8 เดือน 89/100 รองชนะเลิศ คุณจักรพันธุ์  ประจงการ
4 บูมเมอร์ เยอรมันเช็พเพอด ผู้ 1 ปี 6 เดือน 75/100 รองชนะเลิศ Mr.Mihhail  Iljin
 
สุนัขอารักขา Sch H I (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บิลลี่ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 2 ปี 2 เดือน 92/100 ชนะเลิศ คุณกีรติ  ปิ่นสิริสถาพร
สุนัขอารักขา Sch H I  หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ไบโอ ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 1 ปี 8 เดือน 74+81+91/300 ชนะเลิศ คุณจักรพันธุ์  ประจงการ
        คะแนนรวม 246/300    
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
 

 

ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 36/2005 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 
สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย


สุนัขชื่อ บลูโน่ พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณสมภพ ปัญญาเสรีพร
รองชนะเลิศ Bgh 1
คะแนน 86/100


สุนัขชื่อ วายุ พันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
เจ้าของ
คุณอภิกิตย์ แก้วน้ำค้าง
รองชนะเลิศ Bgh 1 
คะแนน 84/100


สุนัขชื่อ มาจัง พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณบุษณีย์ ปุษยไพบูลย์
รองชนะเลิศ Bgh 1
คะแนน 83/100


สุนัขชื่อ โตโต้ พันธุ์ดัลเมเชี่ยล
เจ้าของ
คุณณัฐธร กิตติธรรมโม
รองชนะเลิศ Bgh 1
คะแนน 82/100 


สุนัขชื่อ ค๊อปเปอร์ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณกฤตภาส สุขสมาน
รองชนะเลิศ Bgh 1
คะแนน 82/100


สุนัขชื่อ บ๊อกกี้ พันธุ์เยอรมันฯ
เจ้าของ
คุณประชา ศิริวงศ์รังสรร
รองชนะเลิศ Bgh 1
คะแนน 79/100


พ.ต.ประหยัด  พูลผล
คอกลาบราดอร์
"ไทยแลนด์แชมเปี้ยน"
มากที่สุด อ่านบทสัมภาษณ์
คลิ๊กที่นี่!!!


ผู้ปกครองสุนัข
ขณะชมการสอบแข่งขัน
 

สุนัขอารักขา Bgh 2 วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรียสุนัขชื่อ โกลเด้น พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณสถิตย์ วิมลสูตร
ชนะเลิศ
Bgh 2
คะแนน 95/100


สุนัขชื่อ โมเน่ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณนุสรา บำรุงธรรม
รองชนะเลิศ
Bgh 2
คะแนน 91/100


สุนัขชื่อ โบวี่ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เจ้าของ คุณจักรพันธุ์ ประจงการ
รองชนะเลิศ
Bgh 2
คะแนน 89/100


อ่านบทสัมภาษณ์
คุณจักรพันธุ์ ประจงการ
เจ้าของ "โบวี่" "ไบโอ"
คลิ๊กที่นี่
!!!


สุนัขชื่อ บูมเมอร์ พันธุ์เยอรมันฯ
เจ้าของ
Mr.Mihhail Iljin
รองชนะเลิศ Bgh 2
คะแนน 75/100


คุณณัติวัฒน์  สินเหลือ และภรรยา
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
สมาคมพัฒนาฯ
อ่านบทสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่!!!


Mr.Mihhail Iljin
เจ้าของ "บูมเมอร์" เยอรมันฯ
ขณะชมการสอบฯ

 


กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร และ
คุณวิชาญ กฤษดาธาร

สมาคม GDAT ประเทศไทย
 
สุนัขอารักขา Sch H I  หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย


สุนัขชื่อ ไบโอ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เจ้าของ คุณจักรพันธุ์ ประจงการ
ชนะเลิศ
Sch H I
คะแนนตามรอย 74/100
คะแนนเชื่อฟัง 81/100
คะแนนต่อสู้ 91/100
คะแนนรวม 246/300

อ่านบทสัมภาษณ์
คุณจักรพันธุ์ ประจงการ
เจ้าของ "โบวี่" "ไบโอ"
คลิ๊กที่นี่
!!!

อาจารย์มาลินี "C&M" Rottweiler
และ
คุณวุฒิกร "
T.D.Rottweiler"


"C&M" Rottweiler
พ.อ.จำรัส และ อ.มาลินี โสภาพันธุ์
อ่านบทสัมภาษณ์

คลิ๊กที่นี่
!!!


"T.D.Rottweiler"
คุณวุฒิกร อาชานานุภาพ
อ่านบทสัมภาษณ์

คลิ๊กที่นี่
!!!


กลุ่มผู้เลี้ยง
และเพาะพันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เข้าชมงานสอบแข่งขันฯ
เอส.เจ.ฯ/
K-9

 

 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9