รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขาเอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 47/2007

 
สุนัข BH  (BEGLEITSHUND) : Companian Dog การสอบเชื่อฟังคำสั่ง
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 43-4/2006 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 47/2007 วันที่ 16 ธันวาคม 2550
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
MR. JOHNY TRAN
กรรมการตัวแทน

สถาบัน O.G.V.-HUNDESCHULE
GABLITZ
 ประเทศออสเตรีย

 

 

สุนัขอารักขา BH (BEGLEITSHUND)
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
               
               
สุนัขอารักขา BGH 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บัดดี้ โกลเด้นฯ ผู้ 11 เดือน 91/100 ชนะเลิศ คุณนนทนา ดีอารมย์
2 นูต้า ลาบราดอร์ ผู้ 2 ปี 7 เดือน 89/100 รองชนะเลิศ คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
3 ทองขาว ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 9 เดือน 86/100 รองชนะเลิศ คุณรจนา พ่วงสมบัติ
4 ปิงโก ผสม ผู้ 1 ปี 85/100 รองชนะเลิศ MR.GERHARD SCHULTHEIS
5 ฟาไฉ โกลเด้นฯ ผู้ 3 ปี 81/100 รองชนะเลิศ คุณศันสนีย์  โอบอ้อม
               
สุนัขอารักขา BGH 2 วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 คูก้า เยอรมันเช็พเพอด ผู้ 1 ปี 85/100 ชนะเลิศ คุณเบญญา ตั้งคารวคุณ
               
 
 
 
สุนัข BH  (BEGLEITSHUND) : Companian Dog การสอบเชื่อฟังคำสั่ง
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาป้องกัน
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 47/2007 วันที่ 16 ธันวาคม 2550
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 

กรรมการตัดสิน
MR.JOHNY TRAN
กรรมการตัวแทน
สถาบัน O.G.V. ประเทศออสเตรีย

 ถ้วยรางวัลภายในงาน

 

สุนัขชนะเลิศ BGH 2
คะแนน 85/100
สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
เจ้าของ คุณเบญญา ตั้งคารวคุณ
ครูฝึก ครูเอก
K9 พัทยา

สุนัขชนะเลิศ BGH 2
คะแนน 85/100
สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
เจ้าของ คุณเบญญา ตั้งคารวคุณ
ครูฝึก ครูเอก
K9 พัทยา

สุนัขชนะเลิศ BGH 2
คะแนน 85/100
สุนัขชื่อ คูก้า พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
เจ้าของ คุณเบญญา ตั้งคารวคุณ
ครูฝึก ครูเอก
K9 พัทยา
       ครูยั๋น ขณะประกาศรายชื่อ

 

สุนัขชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 91/100
สุนัขชื่อ บัดดี้ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณนนทนา ดีอารมย์
ครูฝึก ครูนัท
K9 พัทยา

สุนัขชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 91/100
สุนัขชื่อ บัดดี้ พันธุ์โกลเด้นฯ

สุนัขชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 91/100
สุนัขชื่อ บัดดี้ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณนนทนา ดีอารมย์
ครูฝึก ครูนัท
K9 พัทยา
       

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 89/100
สุนัขชื่อ นูต้า พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
ครูฝึก ครูยอด
K9 พัทยา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 89/100
สุนัขชื่อ นูต้า พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ คุณศุภามน สุวรรณทัศน์
ครูฝึก ครูยอด
K9 พัทยา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 89/100
สุนัขชื่อ นูต้า พันธุ์ลาบราดอร์

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 86/100
สุนัขชื่อ ทองขาว พันธุ์ลาบราดอร์
       

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 81/100
สุนัขชื่อ ฟาไฉ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณศันสนีย์ โอบอ้อม
ครูฝึก ครูต๋อย
TopDog อยุธยา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 81/100
สุนัขชื่อ ฟาไฉ พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ คุณศันสนีย์ โอบอ้อม
ครูฝึก ครูต๋อย
TopDog อยุธยา

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 81/100
สุนัขชื่อ ฟาไฉ พันธุ์โกลเด้นฯ

สุนัขรองชนะเลิศ BGH 1
คะแนน 86/100
สุนัขชื่อ ทองขาว พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ คุณรจนา พ่วงสมบัติ
ครูฝึก ครูพา
K9 ศรีราชา
       
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9