รายงานผลการสอบแข่งขัน
สุนัขอารักขาเอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 41/2006

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 41/2006 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 41/2006 วันที่ 26 มีนาคม 2549
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
MR. JOHNY TRAN
กรรมการตัวแทน

สถาบัน O.G.V.-HUNDESCHULE
GABLITZ
 ประเทศออสเตรีย


 
 

สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน Bgh 1 อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 อูดัง ไซบีเรียนฯ ผู้ 1 ปี 2 เดือน 97/100 ชนะเลิศ คุณสริตา บุนนาค
2 ใบม่อน ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 95/100 รองชนะเลิศ คุณธเนศ โฆษิตวรกิจกุล
3 ลายทองคำ โกลเด้นฯ ผู้ 7 เดือน 95/100 รองชนะเลิศ คุณสิงห์  มีพันธุ์
4 จากัวร์ ไซบีเรียนฯ ผู้ 1 ปี 94/100 รองชนะเลิศ คุณชนิตา พุ่มร่มบุตร
5 ทอมมี่ ค๊อกเกอร์ ผู้ 1 ปี 11 เดือน 93/100 รองชนะเลิศ คุณศิรินันท์ ธนพัฒน์เจริญ
6 แม็ก เยอรมันฯ ผู้ 1 ปี 4 เดือน 91/100 รองชนะเลิศ คุณปกรณ์ สมพานต์
7 พั้นซ์ ไซบีเรียนฯ เมีย 9 เดือน 90/100 รองชนะเลิศ คุณวิชัย พิชิตธนารัตน์
8 แพนด้า ไทยบางแก้ว เมีย 1 ปี 3 เดือน 90/100 รองชนะเลิศ คุณธัญญะ กาญจนกุล
9 เคนโด้ ลาบราดอร์ ผู้ 1 ปี 88/100 รองชนะเลิศ คุณดารณี  กัณฐกานนท์
10 เบนซ์ โดเบอร์แมน ผู้ 1 ปี 2 เดือน 87/100 รองชนะเลิศ คุณสุดาพร อาว
11 ลูลู่ ไซบีเรียนฯ เมีย 1 ปี 5 เดือน 86/100 รองชนะเลิศ ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
12 พูป้า ไซบีเรียนฯ ผู้ 1 ปี 6 เดือน 81/100 รองชนะเลิศ ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
12 ดีดี๊ ร๊อตไวเลอร์ เมีย 10 เดือน 81/100 รองชนะเลิศ คุณศิริวรรณ ยอดพิกุล
 
สุนัขอารักขา Sch H II (A) การตามรอย หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เจนเน็ต ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 10 เดือน 98/100 ชนะเลิศ คุณฉัตรแก้ว  แก้วงามพลอย
สุนัขอารักขา Sch H I (C) การต่อสู้ป้องกัน หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 บ๊อกกี้ เยอรมันเช็พเพอด ผู้ 2 ปี 4 เดือน 81/100 ชนะเลิศ คุณประชา ศิริวงศ์รังสรรค์
 
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาป้องกัน
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 41/2006 วันที่ 26 มีนาคม 2549
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 

กรรมการตัดสิน
MR.JOHNY TRAN
กรรมการตัวแทน
สถาบัน O.G.V. ประเทศออสเตรีย

 

สุนัข อูดัง พันธุ์ไซบีเรียนฯ 
เจ้าของ
คุณสริตา บุนนาค
ชนะเลิศ Bgh 1

สุนัข จากัวร์ พันธุ์ไซบีเรียนฯ 
เจ้าของ
คุณชนิตา พุ่มร่มบุตร
รองชนะเลิศ Bgh 1 

สุนัข ทอมมี่ พันธุ์ค๊อกเกอร์
เจ้าของ
คุณศิรินันท์ ธนพัฒน์เจริญ
รองชนะเลิศ Bgh 1

สุนัข แม็ก พันธุ์เช็พเพอดฯ
เจ้าของ
คุณปกรณ์ สมพานต์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัข พั้นซ์ พันธุ์ไซบีเรียนฯ
เจ้าของ
คุณวิชัย พิชิตธนารัตน์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัข แพนด้า พันธุ์ไทยบางแก้ว
เจ้าของ
คุณธัญญะ กาญจนกุล
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัข เบนซ์ พันธุ์โดเบอร์แมน
เจ้าของ
คุณสุดาพร อาว
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัข ลูลู่ พันธุ์ไซบีเรียนฯ
เจ้าของ
ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัข พูป้า พันธุ์ไซบีเรียนฯ
เจ้าของ
ด.ญ.อมลวรรณ ชัชลิตรพงษ์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัข ดีดี๊ พันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เจ้าของ
คุณศิริวรรณ ยอดพิกุล
รอง
ชนะเลิศ
Bgh 1 


สุนัข บ๊อกกี้ พันธุ์เช็พเพอดฯ
เจ้าของ
คุณประชา ศิริวงศ์รังสรรค์
ชนะเลิศ Sch H I (C)


สุนัข เจนเน็ต พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณฉัตรแก้ว แก้วงามพลอย
ชนะเลิศ
Sch H II (A)
       

   
สุนัข บ๊อกกี้ พันธุ์เช็พเพอดฯ
เจ้าของ
คุณประชา ศิริวงศ์รังสรรค์
ชนะเลิศ Sch H I (C)
บรรยากาศ
ภายในงานสอบ
   
 
 
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9