รายงานผลการสอบสุนัขอารักขา
เอส.เจ.ฯ/K-9
ประจำภาคเรียนที่ 40/2005

 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
ขอเชิญท่านเจ้าของ / ผู้ปกครองสุนัข  ที่สุนัขของท่านสอบผ่านในหลักสูตรต่าง ๆ
ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบภาคเรียนที่ 40 /2005 และถ้วยรางวัล
ได้ที่  สถานที่ที่สุนัขของท่านเรียนอยู่ หรือติดต่อขอรับได้ที่ครูฝึกสุนัขของท่าน
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9 ภาคเรียนที่ 40/2005 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา

กรรมการตัดสิน
MR. HANS-JUGEN  RADKTE

สมาคม ADRK ประเทศเยอรมัน


 

สุนัขอารักขา Bgh 1 วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร O.G.V.ประเทศออสเตรีย
สุนัขอารักขา BH วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน หลักสูตร ADRK ประเทศเยอรมัน
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน Bgh 1 คะแนน BH อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 ดอลล่า โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 10 เดือน 93/100 56/60 ชนะเลิศ คุณแสงจันทร์  แจ้งกระจ่าง
2 กอเอี๊ยะ พิทบลู เมีย 1 ปี 8 เดือน 92/100 55/60 รองชนะเลิศ คุณบุญชัย เอื้อสุดกิจ
3 ดีเซล มาสตีฟ ผู้ 11 เดือน 88/100 53/60 รองชนะเลิศ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์  ริ้วไสว
4 โกโก้ เยอรมันเช็พเพอด ผู้ 1 ปี 5 เดือน 88/100 53/60 รองชนะเลิศ คุณประพาส  เลิศอริยานันท์
5 เบอร์ลิน ร๊อตไวเลอร์ ผู้ 2 ปี 4 เดือน 83/100 50/60 รองชนะเลิศ คุณมัณฑนา ติกะโกศล
6 โรมิโอ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ผู้ 1 ปี 6 เดือน 82/100 49/60 รองชนะเลิศ คุณทัพพ์วุฒิ เด่นเมธารัตน์
7 โจชู โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 10 เดือน 78/100 47/60 รองชนะเลิศ คุณสุมาลี  ทนาราช
8 เกี๊ยว โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ผู้ 11 เดือน 78/100 47/60 รองชนะเลิศ คุณธีระพล ปิยะสุวรรณ์
 
สุนัขอารักขา Sch H I (A) การตามรอย หลักสูตร ADRK ประเทศเยอรมัน
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 เจนเน็ต ลาบราดอร์ เมีย 1 ปี 5 เดือน 80/100 ชนะเลิศ คุณฉัตรแก้ว  แก้วงามพลอย
สุนัขอารักขา Sch H I (B) การวินัยความเชื่อฟัง หลักสูตร ADRK ประเทศเยอรมัน
ลำดับที่ สุนัขชื่อ พันธุ์ เพศ อายุ คะแนน อันดับที่ เจ้าของ/ผู้ปกครอง
1 อัลฟ่า เยอรมันเช็พเพอด เมีย 1 ปี 6 เดือน 77/100 ชนะเลิศ คุณยม  นาคสุข
 
 
 
สุนัขอารักขา Bgh I วินัยความเชื่อฟังระดับพื้นฐาน
สุนัขอารักขา Bgh II วินัยความเชื่อฟังระดับใช้งาน
สุนัขอารักขา Sch H I  II  III (A) ตามรอย (B) วินัยความเชื่อฟัง (C) ต่อสู้ค้นหาคนร้าย
 
ผลการสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ./K-9
ภาคเรียนที่ 40/2005 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548
สนามสอบ สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K-9 พัทยา
 
กรรมการตัดสิน
MR. HANS-JUGEN RADKTE
สมาคม ADRK ประเทศเยอรมัน
 

สุนัขชื่อ ดอลล่า พันธุ์โกลเด้นฯ 
เจ้าของ
คุณแสงจันทร์  แจ้งกระจ่าง
ชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ กอเอี๊ยะ พันธุ์พิทบลู 
เจ้าของ
คุณบุญชัย เอื้อสุดกิจ
รองชนะเลิศ Bgh 1 


สุนัขชื่อ ดีเซล พันธุ์มาสตีฟ
เจ้าของ
ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ริ้วไสว
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ โกโก้ พันธุ์เช็พเพอด
เจ้าของ
คุณประพาส เลิศอริยานันท์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ เบอร์ลิน พันธุ์ร๊อตไวเลอร์
เจ้าของ
คุณมัณฑนา ติกะโกศล
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ โรมิโอ พันธุ์ไซบีเรียนฯ
เจ้าของ
คุณทัพพ์วุฒิ เด่นเมธารัตน์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ โจชู พันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์
เจ้าของ
คุณสุมาลี ทนาราช
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ เกี๊ยว พันธุ์โกลเด้นฯ
เจ้าของ
คุณธีระพล ปิยะสุวรรณ์
รองชนะเลิศ Bgh 1


สุนัขชื่อ เจนเน็ต พันธุ์ลาบราดอร์
เจ้าของ
คุณฉัตรแก้ว แก้วงามพลอย
ชนะเลิศ
Sch H I (A)


สุนัขชื่อ อัลฟ่า พันธุ์เช็พเพอด
เจ้าของ
คุณยม นาคสุข
ชนะเลิศ Sch H I (B)


 


 
       

       
       
 
 
หน้าหลัก
หลักสูตร
ผลการสอบ
เก็บมาฝาก
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9