แนะนำคอกสุนัข

 

อ.มาลินี  โสภาพันธุ์

"ถ้าเลี้ยงผิด ๆ สอบผ่าน BH จากต่างประเทศก็ "กัด"!!!

 

     อาจารย์มาลินี  โสภาพันธุ์ บรีดเดอร์ "มืออาชีพ" เจ้าของคอกสุนัข "C&M Rottweiler" จังหวัดอ่างทอง 02-510-5698 / 01-922-2488 / 09-926-5659 ได้ให้ความเห็นในกรณีที่สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ทำข้อตกลงกับทางกรมปศุสัตว์ให้ "อนุญาต" นำเข้าสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์จากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขสุนัขจะต้องผ่านการสอบ BH มาแล้ว....

     "ดิฉันไม่เห็นด้วย จากประสบการณ์ที่เป็นบรีดเดอร์สุนัขพันธุ์นี้มามากกว่า 10 ปี นิสัยของสุนัขร๊อตไวเลอร์ไม่ได้ก้าวร้าวหรือดุร้ายอย่างที่ตกเป็นข่าว สุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มสุนัขอารักขา หรือสุนัขใช้งาน นิสัยของสุนัขในกลุ่มนี้ต้องดุ กล้าหาญ มีความรักซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนาย แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงดู สภาพสิ่งแวดล้อม ประการสำคัญที่สุดสุนัขได้รับการฝึกที่ถูกต้อง ข่าวสุนัขร๊อตไวเลอร์กัดเด็ก จากการสอบถามเจ้าของสุนัข เขายอมรับว่าเลี้ยงดูแบบผิด ๆ จำกัดสุนัขให้อยู่แต่ในกรงแคบ ๆ หรือมีโซ่ล่ามตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน จนสุนัขต้องการจะแสดงความก้าวร้าวต่อผู้ที่อ่อนแอ หรือตัวเล็กกว่า ถ้าเลี้ยงผิด ๆ สอบผ่าน BH จากต่างประเทศก็กัด"

     ทางสมาคมฯ ควรจะทำอย่างไรครับ?
     "สมาคมฯ ควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขทุกพันธุ์ การตั้งเงื่อนไขเรื่องการสอบสุนัข BH ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับผู้เลี้ยงสุนัขทั่วไป ยกเว้นสุนัขของท่านต้องการจะส่งไปต่างประเทศ และการที่ท่านจะเป็นกรรมการสอบสุนัข BH ได้โดยถูกต้องตามหลักสากลนั้น ท่านควรจะผ่านการอบรมหรือเคยนำสุนัขไปสอบผ่าน BH มาก่อน และเมื่อท่านต้องการมาทำหน้าที่กรรมการตัดสิน ท่านควรจะมีใบอนุญาตจาก FCI (สมาคมสุนัขโลก) หรือระดับเทียบเท่า ท่านถึงจะทำหน้าที่นั้นได้"

     พ.ต.อ.(พิเศษ) วีรพงษ์  สุนทรางกูร (ว่าที่) นายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)....
     "ท่านมีนิสัยน่ารัก เป็นกันเองกับทุกคน ผลงานที่ผ่านมาในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 42-44 สมาชิกส่วนใหญ่ มีความพอใจ ท่านจึงได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ อีกครั้งในสมัยหน้า ทำให้คนในวงการร๊อตไวเลอร์รู้สึกยินดี และสมาคมฯจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน"

     คุณสุรศักดิ์ เกียรติไพบูลย์ เจ้าของ/ผู้ปกครอง "แอคโค่" สุนัขร๊อตไวเลอร์ เพศผู้ อายุ 6 เดือน นักเรียนสุนัข "น้องใหม่" TOP DOGS อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

       ได้ "น้องแอคโค่" มาจากไหนครับ?
     "จากคอก "C&M Rottweiler" ของ อ.จ.มาลินี สุนัขคอกนี้ไม่เหมือนสุนัขคอกอื่น ๆ ที่เคยไปดูมา สวยทุกตัว สถานที่มีความเป็นมาตรฐาน แต่คอกอื่น ๆ เหมือนเลี้ยงอยู่กับบ้าน"

      เหตุผลที่เลือก TOP DOGS อยุธยา?
     "ผมต้องการได้สุนัขอารักขามาทำหน้าที่ยาม และเป็นเพื่อนในบางโอกาส ผมรู้จัก K-9 พัทยา มานานแล้ว ครั้งแรกที่มาเห็น TOP DOGS สวย สะอาดมาก ผมมีความพอใจ และที่นี่ไม่มีอุปกรณ์การฝึกสุนัขกระโดดโชว์เหมือนที่อื่น ๆ ซึ่งผมเห็นว่าอันตรายและไม่มีความจำเป็น ผมไม่รู้ว่าสุนัขเป็นโรคข้อตะโพกเสื่อมอยู่หรือไม่ ซึ่งเราจะทราบได้แน่นอน เมื่อเรานำสุนัขอายุครบหนึ่งปีไปรับการตรวจเอกซเรย์เท่านั้น ครูฝึกสุนัขมืออาชีพ ทำงานที่นี่เป็นงานหลัก มีเวลาให้สุนัขอย่างเต็มที่ ไม่เหมือนศูนย์ฝึกสุนัขอื่นที่ผมเคยส่งสุนัขไปฝึกมาแล้ว ทำให้ผมมีความมั่นใจผลการเรียนของ "แอคโค่" จะสามารถฝึกได้ตามที่ผมต้องการ"

      คุณสุรศักดิ์ เกียรติไพบูลย์ เจ้าของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง "ส.ไพบูลย์" อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เยี่ยมชมคอก C&M คลิ๊กที่นี่
 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9