จากใจผู้ปกครองสุนัข
 


คุณเสกสรร  อริยสุระ

01-878-3890


"ลูกสุนัข C&M ร๊อตไวเลอร์
เหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์
"

 

     คุณเสกสรร  และคุณปาริชาติ  อริยะสุระ (01-878-3890) คอก KORAT  ROTTWEILER เจ้าของ "DUCKY" เพศเมีย อายุ 12 เดือน แม่พันธุ์สุนัขร๊อตไวเลอร์อนาคต "ดีเด่น" ที่ได้ผ่านการประกวดมาตรฐานความสวยงาม และได้ตำแหน่ง BEST LOCAL BORN BITCH จำนวนหลายครั้ง ในงานประกวดสุนัขระดับประเทศ กรรมการตัดสินระดับนานาชาติ

     
อทราบประวัติของ "DUCKY" ครับ?
     "แม่ของ "DUCKY" เป็นสุนัขจากคอกสุนัข C&M ร๊อตไวเลอร์ ส่วนพ่อ DOLF VOM  MAULBEERGRABEN (ลูก HERO VON HOHEGEISS สุดยอดพ่อพันธุ์เยอรมัน) จากคอกสุนัขร๊อตไวเลอร์ HAUS KRIT เจ้าของ คุณพิสิฐ  กฤตย์ประชา (01-551-3443) พี่น้องของ "DUCKY" มีทั้งหมด 7 ตัว ผมได้เก็บ "DUCKY" แม่พันธุ์ไว้เพียงตัวเดียว และจากการที่ผมได้ติดตามดูผลลูกสุนัขตัวอื่น ๆ ที่ผมได้ขายไป ลูกสุนัขจาก C&M ร๊อตไวเลอร์ สายเลือดนิ่ง เหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์"

     ทำไมถึงไม่เก็บพ่อพันธุ์สุนัขก่อน?
     "ผมมีความต้องการพัฒนาแม่พันธุ์ก่อน พ่อพันธุ์จะดีขนาดไหน มีผลเพียง 25 - 30 % ในวงการนักพัฒนาพันธุ์สุนัข เขาให้ความสำคัญแม่พันธุ์มากกว่า เพราะถ้าไม่มีแม่พันธุ์ที่ดี ๆ แล้ว มันก็ไม่เวิร์ค แม้แต่ในเยอรมัน เขาจะไม่ยอมขายแม่พันธุ์ที่ให้กำเนิดลูกดี ๆ เรื่องนี้ผู้ผสมพันธุ์ "มืออาชีพ" จะทราบดี"

    
รู้จัก "C&M" ร๊อตไวเลอร์ ได้อย่างไรครับ?
     "ผมรู้จัก อ.มาลินี แห่ง
C&M ร๊อตไวเลอร์มานานแล้ว จากข่าวคราวในหนังสือสัตว์เลี้ยง และวงการผู้เพาะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์ เมื่อผมได้มีโอกาสคุยกับ อ.มาลินี มีความรู้สึก คอก C&M ร๊อตไวเลอร์ น่าจะมีลูกสุนัขดี ๆ อย่างที่ต้องการ เพราะเราสงสัยอะไรถามไปก็ได้เรื่องได้ราวหมด ผิดกับบางคอกสุนัขที่ผมเคยคุยด้วย จะเน้นเรื่องการซื้อขายก่อนจะให้ความรู้ และเมื่อผมเยี่ยมคอก C&M ร๊อตไวเลอร์ พ.อ.จำรัส และอ.มาลินี ถึงจะมีอายุมากแล้ว สุนัขค่อนข้างเยอะ ท่านก็มีวิธีการจัดการบริหารคอก โอเคเชียวล่ะ สุนัขสุขภาพจิตดีทุกตัว มีความสุขและผูกพันกับเจ้าของ อยู่กันอย่างสมาชิกในครอบครัว"

      แล้วเรื่องร๊อตไวเลอร์ กัดเด็ก เกิดจากอะไรครับ?
     "แน่นอนที่สุดเกิดจากสายเลือด รองลงมาคือการเลี้ยงดู สุนัขทุกพันธุ์มีโอกาสจะกัดเด็กทั้งนั้น แม้แต่พันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์ ถ้าถูกเลี้ยงแบบกักขัง ซึ่งสุนัขจะถูกกดดันมาก แต่คนส่วนใหญ่จะชอบโยนบาปให้สุนัขร๊อตไวเลอร์กัน"

      เลี้ยงสุนัขร๊อตไวเลอร์ ต้องได้รับการฝึก?
     "การเลี้ยงร๊อตไวเลอร์ จำเป็นต้องมีการฝึกอยู่แล้ว ถ้าผู้เลี้ยงไม่ฝึกด้วยตัวเอง ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราควรจะส่งสุนัขให้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญ ผมชอบ K-9 พัทยา รับฝึกสุนัขอย่างเดียว ครูฝึกอยู่ประจำตลอด 24 ชม. ไม่เหมือนศูนย์ฝึกทั่วไป ผู้ฝึกสุนัขมีงานราชการประจำอยู่แล้ว หรือมีกิจกรรมเพาะพันธุ์สุนัข หรือประกวดสุนัข หรือนำสุนัขออกงานโชว์ รับงานการแสดง ฯลฯ จนทำให้การฝึกสุนัขไม่แน่นอน สุนัขเลยมีสภาพเหมือนถูกกักขังมากกว่า เคยได้ข่าวมีบางแห่งสุนัขไปอยู่แล้ว 2 เดือน ยังไม่ได้เจอผู้ฝึกเลย เจ้าของต้องย้ายสุนัขหนี เงินหมื่นสองหมื่นที่จ่ายแบบ "เหมาจ่าย" ไม่ได้รับคืนตามระเบียบ"

      อ.มาลินี บรีดเดอร์ "มืออาชีพ" 01-922-2488.....
     "ข่าว C&M ไม่มีหมานอก ผสมแต่สุนัขพ่อแม่พันธุ์ในคอกเท่านั้น ไม่เป็นความจริง เราจะพิจารณาวางแผนการผสมพันธุ์เป็นตัว ๆ ไป เมื่อวันที่ 21/12/48 เราได้นำแม่พันธุ์ของเรา ผสมกับ RENEGADE VOM HAUSE NEUBRAND ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ คุณนพดล ตันติยวุฒิ (ประธานชมรมร๊อตไวเลอร์ประเทศไทย 01-870-8299) ส่วนที่บอกว่า C&M ไม่ส่งสุนัขเข้าประกวด ขอแจ้งให้ท่านทราบ ลูกสุนัขของ C&M มีผู้ได้นำเข้าการประกวดแข่งขัน จนได้รางวัล "ชนะเลิศ" หลายตัว"

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9