บทสัมภาษณ์พิเศษ

 

การประกวดฝึกสุนัขใช้งานอารักขา
ประจำปี 2542 จัดโดย
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
(สสยท.)
ณ.สนามกอล์ฟ  วินด์มิลล์บางนา

"มาตรฐานสุนัขฝึกแล้วอยู่ที่ไหน?"

 

     การประกวดฝึกสุนัขใช้งานอารักขา ประจำปี พ.ศ.2542 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2542 ณ.สนามกอล์ฟ วินด์มิลล์ บางนา ผลการตัดสินมีดังต่อไปนี้

 

ชนะที่ 1
No.974 สุนัขชื่อ Mikosch v Alteren Bruder Sch H III "a" FN
คะแนน 75+94+92 = 261/300 คะแนน

 

ชนะที่ 2
No.822 สุนัขชื่อ Monika v Branch-Mark  Sch H III "a" N
คะแนน 73+93+92 = 258/300 คะแนน

 

ชนะที่ 3
No.972 สุนัขชื่อ  Nestor   v   Foumiemuhlenbach  Sch H I "a" N
คะแนน 78+83+87 = 248/300

 

     สุนัขที่น่าจะได้รับความชื่นชมคือ No.822 Monika  v  Branch - Mark Sch H III "a" N คุณปกาสิต  จันทสิงห์  เจ้าของสุนัข Monika ซึ่งเป็นคนไทย และเป็นผู้ฝึกสุนัขตัวนี้ด้วยตนเอง  จนสามารถชนะได้ตำแหน่งที่ 2 โดยคะแนนที่ได้น้อยกว่าสุนัขตัวที่ชนะเลิศที่ 1 เพียง 3 คะแนน เท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อ วีดีโอเทป ได้จาก สสยท. โทร.02-279-3621 และ 02-619-77753

    
ท่านนายก สสยท. ปี พ.ศ.2541-2544  พ.อ.สุขุม สุจริต ได้กล่าวปิดงานมีใจความดังต่อไปนี้
     "สมาคมได้แบ่งการประกวดสุนัขออกเป็น 2 ส่วน  ความสวยงาม และใช้งาน  ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับคนแล้ว  ก็เหมือนการประกวดนางสาวไทยในอดีตนั้นเราไม่เอาความรู้ แต่ต่อมาเรามุ่งพัฒนาเน้นที่ความรู้  สุนัขก็เช่นกันนอกจากความสวยงามแล้ว   หากจะให้ครบถ้วน  สุนัขจะต้องมีความสามารถทำงานใช้งานได้ด้วย"

   
  คุณบัญญฑิต  สรัสยะนันทน์  เลขาฯ สสยท. ได้แนะนำว่า
     "การฝึกมีความจำเป็นต่อสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดมาก  ถ้าสุนัขไม่ได้รับการฝึก และได้ผ่านการสอบรับรองความสามารถจากทาง สสยท.แล้ว ถึงแม้สุนัขตัวนั้นจะสวยเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถชนะการประกวดถึงระดับสุดยอดได้ สสยท. มีขั้นตอนแบ่งการสอบออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน

ขั้นตอน ก. สะกดรอย     (จะต้องได้ 70 จากคะแนนเต็ม 100)
ขั้นตอน ข. เชื่อฟังคำสั่ง  (จะต้องได้ 70 จากคะแนนเต็ม 100)
ขั้นตอน ค. การต่อสู้       (จะต้องได้ 80 จากคะแนนเต็ม 100)

คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์
เลขาฯ สสยท.

     ถ้าหากสุนัขไม่ผ่านขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนใด  แม้ว่าในอีกหลายๆขั้นตอนสุนัขจะทำคะแนนได้ดี  ก็ถือว่า  สุนัขตัวนั้นสอบไม่ผ่าน  และไม่สามารถรับรองว่าเป็นสุนัขอารักขาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ  การฝึกที่จะประทับใจผู้ชมได้ก็คือ สุนัขจะต้องเชื่อฟังและมีชีวิตชีวา"

    
คุณสุธี  วงค์สิโรจน์กุล  กรรมการ สสยท. ได้กล่าวว่า
     "ทาง สสยท. ขอให้ท่านผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด นำสุนัขเข้ารับการฝึก และนำสุนัขที่ฝึกแล้วให้มีการวัดผล เพื่อ สสยท. จะได้รับรองว่า สุนัขที่ผ่านการวัดผลแล้ว  จะได้เป็นสุนัขอารักขาระดับ 1  2  หรือ 3  ซึ่งจะมีความสามารถจริงเทียบได้กับระดับสากล"

    
สิ่งที่เป็นเครื่องวัดมาตรฐานของสุนัขที่ผ่านการฝึกแล้ว  ไม่ใช่ระยะเวลาที่สุนัขเรียนครบตามกำหนด  ทาง เอส.เจ.ฯ/K9 ได้จัดให้นักเรียนสุนัขทุกตัว ทุกพันธุ์   เข้ารับการสอบแข่งขันเมื่อจบหลักสูตรแล้วใน งานสอบแข่งขันการฝึกสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K9   ภาคเรียนที่ 5/2000   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2543 กรรมการตัดสิน พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายก สสยท. และสอบเทียบหลักสูตรกับทาง  สถาบัน O.G.V. ประเทศออสเตรีย  วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2543  กรรมการสอบ  มร.โจเซฟ   ประธานสถาบัน O.G.V. สนามสอบ  สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 เพื่อให้รู้แน่ชัดว่า  "มาตรฐานสุนัขฝึกแล้วอยู่ที่ไหน?"

 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ SJK9

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9