สัมภาษณ์พิเศษ
 

ครั้งแรกในประเทศไทย

นักเรียนสุนัข K9 พัทยา พันธุ์ไทยบางแก้ว
และพันธุ์โดเบอร์แมน สอบผ่านสุนัขอารักขา Sch H I

 

    สุนัขควรจะเข้าเรียนตั้งแต่อายุเท่าไรครับ?
     "มันก็เหมือนการเรียนรู้ของเด็กกับผู้ใหญ่สอนเด็ก ก็ต้องสอนไปเล่นไปดุไม่ได้ เด็กจะเรียนช้า แต่เมื่อทำได้แล้วจะกลายเป็นนิสัยที่ดีประจำตัวไปตลอด ผู้ใหญ่สอนยากเพราะมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้ว เมื่อจะเพิ่มของใหม่ให้ก็ต้องลบของเก่าออกก่อน ผมชอบสอนเด็กมากกว่า"

     ฝึกสุนัขด้วยความรุนแรง หรือใช้อาหารดีหรือไม่ครับ?
     "ถ้าเราฝึกสุนัขด้วยความรุนแรง สุนัขจะเรียนได้แค่ระดับพื้นฐานเท่านั้น เราจะไม่สามารถผลักดันให้สุนัขก้าวไปสู่จุดสุดยอดตามคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ สุนัขจะทำตามเพียงเพื่อเอาตัวรอดไปวัน ๆ ส่วนการฝึกสุนัขด้วยอาหารนั้น มีความเสียหายยิ่งกว่าการฝึกด้วยวิธีการรุนแรงเสียอีก เพราะเป็นการเพาะนิสัยให้สุนัขหิวอยู่ตลอดเวลาที่เห็นอาหาร สุนัขมีโอกาสถูกวางยาเบื่อสูง และสุนัขจะไม่ทำงานด้วยใจ"

    มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการฝึกสุนัขตามบ้านครับ?
     "การฝึกสุนัขตามบ้าน สุนัขจะเรียนรู้ได้แค่นิด ๆ หน่อย ๆ เท่านั้น มีตัวอย่างหลายรายที่ฝึกสุนัขตามบ้านมาแล้ว ในที่สุดก็ต้องส่งสุนัขมาเรียนที่ K9"

     ส่วนผลงานบางส่วนมีดังนี้

 

วันที่ 8/8/1999
สุนัขพันธุ์โดเบอร์แมน สอบสุนัขอารักขาSch H I
หลักสุตร WUSV ได้คะแนน 249/300
กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายก สสยท.
เป็นสุนัขพันธุ์โดเบอร์แมน "ตัวแรก"
ที่สอบผ่านในประเทศไทย

วันที่ 30/1/2000
สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ ชื่อ "แป้งมัน"
สอบสุนัขอารักขา Bgh 2
หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย ได้คะแนน 99/100
กรรมการตัดสิน
Mr.Mrazek Josef  ประธานสถาบัน
O.G.V.-HUNDESCHULE GABLITZ
ประเทศออสเตรีย
   

วันที่ 3/9/2000
สุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว ชื่อ "สี่แปด" 
สอบสุนัขอารักขา Sch H I (B)
หลักสูตร WUSV  ได้คะแนน 91/100 
กรรมการตัดสิน
พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร รองนายก สสยท.
 เป็นสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว "ตัวแรก"
ที่สอบผ่านในประเทศไทย

สุนัขทำงานด้านยาเสพติด
พันธุ์โกลเด้นฯ  ชื่อ "บัดดี้" สุนัขอารักขา Bgh 2
เจ้าของ/ผู้ปกครอง พ.ต.อ.กิตติพงษ์  เงามุข
ผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวน
สอบสวน ตำรวจภูธร ภาค 2
หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย ได้คะแนน 94/100
กรรมการตัดสิน

Mr.Mrazek Josef
 ประธานสถาบัน O.G.V.
   
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next