บทสัมภาษณ์พิเศษ

 

พันตรีไพบูลย์  ยามัสเสถียร
อดีตประธานกรรมการบริหาร กรรมการฝึก
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
(สสยท.)

"การสอบสุนัขอารักขา Sch H ของ สสยท.
เรายึดถือตามกฏระเบียบตามมาตรฐาน
ของทาง FCI อย่างเคร่งครัด"

 

     หนึ่งนาทีกับคนรักสุนัขฉบับนี้ จะเป็นการพูดคุยกับท่าน  พ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการฝึก  สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) เกี่ยวกับที่ทางสมาคมฯ ได้ทำการเปิดรับการสอบสุนัขอารักขา Sch H ให้กับสุนัขพันธุ์ทั่วไป ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี สำหรับท่านเจ้าของสุนัขพันธุ์อื่น ๆ ในประเทศไทยที่ต้องการจะนำสุนัขเข้าทำการสอบสุนัขอารักขา Sch H  แต่ยังไม่มีสถาบันใดให้การรับรองอย่างเป็นทางการ

   
  สำหรับการสอบสุนัขอารักขาของ สสยท.อาจจะมีผู้เลี้ยงบางคนข้องใจว่า จะมีมาตรฐานเทียบเท่ากับของต่างประเทศ หรือไม่นั้น ทางท่านพ.ต.ไพบูลย์  ยามัสเสถียร ได้ให้การยืนยันว่า  มาตรฐานการสอบสุนัขอารักขา Sch H   ของสมาคมฯมีมาตรฐานเทียบเท่าในต่างประเทศทุกประการ โดยท่านได้กล่าวว่า

     "การสอบของทางสมาคมฯ เราได้ยึดถือตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของทาง FCI อย่างเคร่งครัด รวมถึงการนำสุนัขพันธุ์อื่น ๆอย่างเช่น สุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์ สุนัขพันธุ์โดเบอร์แมน ที่เข้ามาสอบกับทางสมาคมฯ เราก็จะยึดถืออย่างเคร่งครัดเทียบเท่ากันทุกประการ สำหรับท่านเจ้าของสุนัขพันธุ์อื่น ๆที่มีความประสงค์จะนำสุนัขของท่านมาสอบสุนัขอารักขาSchH(ชุท) แต่ยังไม่มีสมาคมใดจัดให้มีการสอบ ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) ยินดีให้ความช่วยเหลือจัดให้มีการสอบ แนวทางปฏิบัตินี้เรายึดถือมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ (สมาคมฯก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514) แต่ยังไม่มีเจ้าของสุนัขรายใดมาให้เราทำการทดสอบ จะมีก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเราได้รับการติดต่อจากทาง ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9"

    
โรงเรียนสุนัขแบบที่มีมาตรฐานนั้น ควรเป็นโรงเรียนแบบไหนครับ?
     "ความสะอาดของสถานที่  จะต้องมีมากทีเดียว บริเวณสำหรับฝึกสุนัขจะต้องเป็นสัดส่วน คุณภาพของครู จะต้องมีความสามารถ  แต่ผมให้ดูที่จิตใจของครูฝึกเอาไว้ด้วย คนที่ไม่มีใจรักสุนัขจะทำตรงนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้ยากมาก เพราะสุนัขต้องการความรัก ความเข้าใจ คนที่ไม่ได้รักสุนัขจริง ๆ ผมกล้าพูดได้เลยว่า สุนัขตัวที่เขาฝึกผลที่ออกมานั้นจะไม่ดีเท่าที่ควร  สุนัขพวกใช้งานทั่วไปเราฝึกของเราเองได้ แต่ในบางครั้งเราไม่มีเวลาพอ หรือเราต้องการจะให้สุนัขมีความสามารถระดับสูงยิ่งขึ้น อย่างเช่น การต่อสู้ป้องกันตัว  การกัด  การจู่โจม ฯลฯ เราต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนสุนัขดีกว่า" 
ท่าน พ.ต.ไพบูลย์   ยามัสเสถียร ให้ความเห็น

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9