ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
ประธาน IFR และรองประธาน ADRK ประเทศเยอรมัน
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกสุนัข
SJ/K9
 
Mr.Dieter  Hoffman
ประธาน IFR
รองประธาน ADRK
 

ประวัติ Mr.Dieter Hoffman

    
     I am 64 years old, and since (1968) nearly 40 years I am living with Rottweiler.  First it should only be our pet - but slowly I became familiar with the organization ADRK and became a member with the club in 1971.

     In 1974 some friends and I founded the local group Borken-Burlo for which I became the President.  I did that job on local base for 25 years and resigned in 2000 to give the young generation the chance to get experience with my help.  Since that time I am the honoured president of Borken-Burlo.

     I have trained dogs for Schutzhund and for Korung. Not to forget the organization of the main events in the ADRK like 3 times Clubshow and 3 times the Deutsche Meisterschaft for Schutzhund, Meisterschaft for FH and some more local shows like Friedrich-Berger-Gedachtnisschau.

     Since years I am belonging to the board of the Landesgroup Westfalia and also I am at the board of the ADRK (2 nd President).  Under the Kennel name "vom Klosterdiek" my wife and I rised until 1988 11 litters.  In 1986 I became spezialized judge for the breed Rottweiler.

     Besides Germany I have judged in many countries around the world. In July 2006 at the Delgates meetion of the IFR in Mexico-City I became 1 st President of the International Federation of Rottweiler Frieds.
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับท่านที่ต้องการชม VCD บันทึกการเข้าเยี่ยมชม SJ/K-9
ของประธาน IFR และรองประธาน ADRK ประเทศเยอรมัน
สามารถติดต่อขอรับได้ฟรีที่ 02-748-8485 และ 02-7488494
สำหรับบทความที่ท่านประธาน IFR กรุณาให้สัมภาษณ์นั้น
ทางชมรมฯ จะนำมาลงให้อ่านกันในโอกาสต่อไป
 
 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9