ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
แหล่งพัฒนาครูฝึกสุนัขคนไทยมืออาชีพ
หลักสูตรการฝึกสุนัขตามกฎข้อบังคับการสอบสมาคมสุนัขโลก FCI
รับรองผลการเรียนด้วยการสอบประจำทุกภาคเรียน
 

     เราไม่สร้างภาพด้วยการโชว์การฝึกสุนัข เราไม่ฝึกสุนัขด้วยอาหาร เราไม่ฝึกสุนัขด้วยการบังคับ (กระตุกโซ่คอเตือน) ไม่ฝึกสุนัขด้วยความกลัว (เสียงดัง / กระชากคอลงโทษ บางแห่งใช้โซ่คอหนาม) เราไม่เพาะพันธุ์และขายสุนัข
    
เราเคารพ และปฏิบัติตามกติกากฎข้อบังคับของสมาคมสุนัขทั้งใน และต่างประเทศ เรามีวีดีโอการสอบสุนัขมาตรฐานสากลตามกฎข้อบังคับการสอบสมาคมสุนัขโลก FCI  สำหรับชมรม / สมาคม / คอกสุนัข / และท่านที่สนใจ ฟรี!
     
เราดำเนินการฝึกสุนัขด้วยระบบธุรกิจมืออาชีพ ไม่ใช่เพื่อการกีฬา หรือสมัครเล่น

 

กรรมการตัดสินการสอบ

 

พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร
กรรมการตัดสิน
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
แห่งประเทศไทย
 
(GDAT)
สมาชิกสหพันธ์สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก (WUSV)
"ที่นี่สามารถฝึกสุนัขสอบผ่านสุนัขอารักขา Sch H 1 2 3 FH
ตามระเบียบกฎข้อบังคับ GDAT" (มีวีดีโอ)
 

Mr. Hans-Jugen Radkte
กรรมการตัดสินจากสมาคมสุนัขพันธุ์ร๊อทไวเลอร์
ประเทศเยอรมัน

(ADRK)

"เอส.เจ.ฯ/K9 ฝึกสุนัขได้ดีกว่าสุนัขบางตัวที่ฝึกในเยอรมัน"
(มีวีดีโอ)
 

Mr. Hulmut Weiler
กรรมการตัดสินมาตรฐานพันธุ์สุนัข
สมาคมพันธุ์ร๊อทไวเลอร์
ประเทศเยอรมัน

(ADRK)
"ข้าพเจ้าได้เดินทางไปตัดสินการประกวดมาแล้วมากกว่า 30 ประเทศ การฝึกสุนัขของเอส.เจ.ฯ/K9 มาตรฐานได้ระดับโลก" (มีวีดีโอ)
 

Mr. Mrazek  Josef
กรรมการตัดสินจาก O.G.V.-HUNDESCHULE GABLITZ
ประเทศออสเตรีย

"มาตรฐานการฝึกสุนัขครูฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9 เทียบเท่ากับ
ครูฝึกสุนัขชั้นดีในประเทศออสเตรีย" (มีวีดีโอ O.G.V.-HUNDESCHULE GABLITZ ประเทศออสเตรีย)
 

คุณณัติวัฒน์  สินเหลือ
กรรมการตัดสิน BH
ชมรมไทยร๊อทไวเลอร์ (ประเทศไทย) TH.R.C.

"การฝึกสุนัขที่ เอส.เจ.ฯ/K9 ได้พัฒนาเทียบเท่าสุนัขฝึก
ในเยอรมันที่ผมได้ไปดูงาน" (มีวีดีโอ)
 

Mr. Dieter Hoffmann
ประธาน IFR (สมาคมสุนัขร๊อทไวเลอร์นานาชาติ)
ประเทศเยอรมัน
 
"เอส.เจ.ฯ/K9 มีระบบวิธีการฝึกสุนัข BH / Sch H ดีมาก
มาตรฐานการฝึกสุนัขได้ระดับโลก" (มีวีดีโอ)
 
 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next