สัมภาษณ์พิเศษ
 


นสพ.สุขสวัสดิ์  บุญญะภิญโญภาส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ไกเซอร์

"อย่าให้ยุงกัดสุนัขโดยไม่จำเป็น
เพราะแม้แต่สุนัขที่ผ่านการรักษามาแล้วก็เป็นโรคนี้อีกได้"
 

 

     นายสัตวแพทย์สุขสวัสดิ์  ภิญโญภูษาฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ไกเซอร์ ( ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่ถนนรัตนาธิเบศร์  บริเวณ 4 แยก ม.มณียา โทร.02-594-3308 ) จะมาให้ความรู้ในเรื่องโรคพยาธิหนอนหัวใจ โรคพยาธิเม็ดเลือด ที่อาจจะทำให้สุนัขเสียชีวิตได้ มีสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร? มีวิธีป้องกัน และวิธีรักษาอย่างไร?

     "พยาธิที่เกิดขึ้นกับสุนัขมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ พยาธิภายใน กับพยาธิภายนอก พยาธิภายในได้แก่ พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิเม็ดเลือด ฯลฯ พยาธิภายนอกได้แก่ พวกเห็บ หมัด ขี้เรื้อนก็จัดว่าเป็นพยาธิภายนอก โรคพยาธิหนอนหัวใจเกิดจากยุงเป็นพาหะ ซึ่งอาจจะทำให้สุนัขเสียชีวิตได้โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากจะมีการผ่าตัดชันสูตร เราไม่มีทางที่จะทราบได้เลยว่า ยุงตัวไหนมีเชื้อ ยุงตัวไหนไม่มีเชื้อ วิธีป้องกันจึงง่ายกว่าการรักษา เราจึงควรหลีกเลี่ยง อย่าให้ยุงกัดสุนัขโดยไม่จำเป็น เพราะแม้แต่สุนัขที่ผ่านการรักษามาแล้วก็เป็นโรคนี้ได้อีก เมื่อยุงได้ไปกัดกินเลือดของสุนัขตัวที่เป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจ แล้วไปกัดกินเลือดของสุนัขอีกตัวหนึ่ง ก็เท่ากับว่ายุงไปปล่อยเชื้อในตัวของสุนัขตัวใหม่ ตัวอ่อนของพยาธิหนอน จะเจริญเติบโตในระบบหมุนเวียนของเลือด เมื่อโตเต็มที่แล้วบางตัวจะยาวหลายเซนติเมตร พอมันโตถึงจุดที่เรียกว่า โตเต็มวัย มันจะไปอยู่ตรงหัวใจของสุนัข เราจึงเรียกว่า โรคพยาธิหนอนหัวใจ"

     "สำหรับโรคพยาธิเม็ดเลือดนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขเจ็บป่วยบ่อย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เห็บเป็นพาหะที่นำพา และกระจายโรคนี้สู่สุนัข การกำจัดเห็บในตัวสุนัขเป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจริง ๆ จะทำได้ลำบาก การรักษาโรคพยาธิเม็ดเลือดบางชนิดจะทำได้ง่าย แต่บางชนิดก็ทำได้ยากมาก เพราะมันไปหลบอยู่ตามไขกระดูก ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร"

      น.ต.ทิพชัย  ทิพยุทธ์ รองนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (สสยท.) ได้กล่าวไว้ว่า....
     "ห้องนอนของสุนัขที่ดี ควรมีมุ้งลวดกันยุง เพราะ ยุงเป็นพาหะของโรคพยาธิหนอนหัวใจ"

     พ.ต.ท.ภาสวัชร  ศรีทัย รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการศึกษากรมตำรวจ ที่ปรึกษา สสยท. ได้เคยกล่าวไว้ว่า...
     "ในประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีโรคพยาธิหนอนหัวใจจากสุนัขเร่ร่อนชุกชุมมาก ห้องนอนสุนัขที่ดี จึงควรจัดให้มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันในส่วนนี้ด้วย"

     คุณอัญชลี  บุญสมภพพันธ์ เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ "โจ" พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด กล่าวว่า....
     "สิ่งที่เปิ้ลชอบมากของ
K-9 พัทยา ก็คือ ห้องสุนัขมีมุ้งลวดทุกห้อง ซึ่งจะป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจ ที่มาจากยุงได้"

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9