สัมภาษณ์พิเศษ
 

พ.ต.ท.ภาสวัชร์  ศรีทัย
อุปนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)


"การฝึกเหมือนการแต่งตัวให้สุนัข สวยแล้วต้องนิสัยดีด้วย"

 

     กรมปศุสัตว์เปิด "ไฟเขียว" อนุญาตให้นำเข้าสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์จากต่างประเทศ แต่มีเงื่อนไขจะต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการฝึกมาแล้ว ถือเป็นความสำเร็จของสมาคมฯ ปลายปีจะมีงานประกวดสุนัข "ระดับโลก"

     พ.ต.ท.ภาสวัชร์  ศรีทัย อุปนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ประธานการฝึกสุนัขใช้งาน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นความสำเร็จของสมาคมฯ การห้ามนำเข้าร๊อตไวเลอร์จากต่างประเทศ จะทำให้สุนัขในประเทศไม่มีการพัฒนา สร้างความเดือดร้อนให้ผู้เกี่ยวข้อง...
   "เมื่อประมาณ 4 - 5 ปีที่แล้ว มีข่าวสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์กัดเด็กผู้หญิงเสียชีวิต คนทั่วไปเห็นว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขพันธุ์ไล่ล่า ดุร้าย เพชฌฆาต กรมปศุสัตว์จึงออกเป็นกฎกระทรวง ห้ามนำเข้าเฉพาะสุนัขพันธุ์นี้ ส่งผลถึงการพัฒนาพันธุ์สุนัขในบ้านเรา เนื่องจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้มันมีไม่มากนัก เรายังต้องนำเข้ามาเป็นระยะ ๆ หากไม่นำเข้าก็เกิดการชะงักการพัฒนาพันธุ์  สมาคมฯจึงได้เข้าไปขอเจรจาต่อรองกับทางกรมปศุสัตว์  ในที่สุดท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้มีคำสั่งยกเลิกการสั่งห้าม แต่มีเงื่อนไขให้ ทางสมาคมฯ จะต้องวางระเบียบในการควบคุมอุปนิสัยใจคอ หรือพฤติกรรมของสุนัขเหล่านี้ไม่ให้ดุร้าย ทางสมาคมฯจึงออกกฎระเบียบว่า สุนัขที่นำเข้า เราจะตรวจสอบเพ็ดดีกรี ดูว่าสุนัขอายุ 1 ปีขึ้นไปทุกตัวต้องผ่านการฝึกมาแล้ว เราขอแค่ระดับ BH ระดับพื้นฐาน หากเป็นสุนัขเกิดในประเทศ หากจะนำมาขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมฯ เราจะต้องทำการทดสอบ หากผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด จึงจะถือว่า สุนัขสอบผ่าน เอาขึ้นทะเบียน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ได้"

     มีคนเข้าใจว่าสุนัขพันธุ์นี้นิสัยดุร้าย?
    "สุนัขทุกพันธุ์เกิดมามันไม่ดุตั้งแต่เกิด จริงอยู่มันอาจจะก้าวร้าวตามนิสัยประจำพันธุ์ ปัญหาในสังคมของเราทุกวันนี้ ผู้เลี้ยงสุนัขทั่วไปไม่สนใจเรื่องการฝึกสุนัข หรือส่งสุนัขเข้า ร.ร. จะมีเจ้าของสุนัขบางท่านที่เห็นการฝึกเป็นเรื่องสำคัญ สุนัขทุกตัวไม่ว่าเป็นพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่ การฝึกเหมือนการแต่งตัวให้สุนัข สวยแล้วต้องนิสัยดีด้วย เราจะสังเกตว่า ร้านอาหาร หรือโรงแรมในเมืองไทย ไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้าไป ไม่เหมือนในยุโรป หรือบางประเทศที่เจริญแล้ว เพราะผู้เลี้ยงสุนัขบ้านเรา ไม่เห็นความสำคัญเรื่องการฝึก หรือการให้ความรู้แก่สุนัขโดยการส่งไป ร.ร."

     สนามที่ใช้สอบสุนัข?
     "เราจะกำหนดเป็นครั้งคราว โดยขอความร่วมมือจากศูนย์ฝึกต่าง ๆ สำหรับเรื่องการฝึกที่ ร.ร.สุนัขบางแห่งเรายอมรับในความมาตรฐาน ในอนาคตไม่ต้องผ่านการสอบจากสมาคมฯก็ได้ แต่ในขั้นต้นนี้เราขอทดสอบก่อน"

     ผลงานของสมาคมฯ ที่มีต่อสุนัขพันธุ์ไทย?
     "เราภาคภูมิใจมากที่สมาคมฯ ได้นำสุนัขพันธุ์ไทยเข้าสู่สมาคมสุนัขโลก FCI ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้นานาประเทศรู้จักสุนัขพันธุ์ไทย และผู้เพาะเลี้ยงจะสามารถส่งออกได้"

     การจัดงานประกวดสุนัขระดับโลก?
     "งานจัดที่เมืองทอง วันที่ 18 - 21 ธันวาคม วันสุดท้ายเป็นการประกวดสุนัขระดับโลก ปัจจุบันการจัดงานของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) เป็นที่ยอมรับในระดับโลก เราสามารถจัดงานระดับ International Champion ได้แล้ว" พ.ต.ท.ภาสวัชร์ กล่าวในที่สุด

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K-9