สัมภาษณ์พิเศษ
 
ครู ครูฝึก ครูฝึกสุนัข ผู้สอนสุนัข ผู้ฝึกสุนัข ผู้ฝึกสอนสุนัข
การฝึกสอนสุนัข รับฝึกสุนัข ศูนย์ฝึกสุนัข โรงเรียนฝึกสุนัข ในประเทศไทย
 


ครูตุ่น


ครูฝึกสุนัข จากสนามต่างถิ่น
สู่ความเป็นผู้ชนะเลิศ ระดับอินเตอร์ฯ
 

 

     สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา ได้จัดงานการสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K9 ภาคเรียนที่ 37-2/2005 วันที่ 19/6/48 สนามสอบสุนัขอารักขานานาชาติ K9 พัทยา กรรมการตัดสิน พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร จากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (GDAT)

      "ครูตุ่น" รอง ผจก. /ครูฝึกสุนัขประจำโรงเรียนสุนัข เอส.เจ.ฯ กทม. ได้นำสุนัข "เจนเน็ต" พันธุ์ลาบราดอร์ เพศเมีย อายุ 12 เดือน เจ้าของ/ผู้ปกครอง คุณฉัตรแก้ว  แก้วงามพลอย ชนะเลิศ Bgh I หลักสูตร O.G.V. ประเทศอออสเตรีย (สมาชิกสมาคมสุนัขโลก FCI) คะแนน 97/100 สุนัขเข้าสอบ 12 ตัว (จากการสอบคัดเลือกสุนัขทั้งหมด 200 ตัว) สร้างปรากฏการณ์ให้ทำเนียบ "CHAMPIONS" ครูฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9 อีกครั้ง

 

อ่านบทสัมภาษณ์
Mr. Lange  Gunter
เจ้าของ "ไอยักษ์" Boxer
คลิ๊กที่นี่!!!

     "ครูเอก" หัวหน้าสถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยา ผู้นำสุนัข โดเบอร์แมน "เชน" เข้าสอบสุนัขอารักขา Sch H I ผ่าน "ตัวแรก" ของประเทศไทย หลักสูตร WUSV เมื่อวันที่ 8/8/99 คะแนน 249/300 กรรมการตัดสิน GDAT ประเทศไทย และสุนัขพันธุ์บ๊อกเซอร์ "ไอยักษ์" สอบสุนัขอารักขา Sch H I ผ่าน "ตัวแรก" ของประเทศไทย หลักสูตร WUSV เมื่อวันที่ 15/9/2002 คะแนน 268/300 กรรมการตัดสิน GDAT ประเทศไทย ฯลฯ

 
     ครูเอก............

     "การนำสุนัขเข้าสอบแข่งขันที่ K9 พัทยา "ครูตุ่น" จะเสียเปรียบเรื่องความแตกต่างระหว่างสนามฝึกกับสนามสอบแข่งขัน ซึ่งสุนัขไม่เคยมาฝึกซ้อมเลย เราได้เริ่มพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบแนวทางการฝึกทุก ๆ แห่ง จนสุนัขไม่รู้สึกแปลกเรื่องสถานที่ ผมประทับใจคะแนน ที่ทำได้สูงถึง 97/100"

   

อ่านบทสัมภาษณ์
คุณมนตรี แซ๋ลี้
เจ้าของ "ฮุกกี้" มัสตีฟ
คลิ๊กที่นี่
!!!

      "ครูเปาะ" หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการฝึกสุนัข K9 ศรีราชา ผู้นำสุนัขร๊อตไวเลอร์ "โอเว่น" เข้าสอบสุนัขอารักขา Sch H I ผ่าน "ตัวแรก" ของประเทศไทย หลักสูตร WUSV เมื่อวันที่ 8/8/99 คะแนน 263/300 กรรมการตัดสิน GDAT ประเทศไทย และสุนัขพันธุ์มัสตีฟ "ฮุกกี้" สอบสะกดรอย FH I คะแนน 82/100 ซึ่ง "ฮุกกี้" เป็นสุนัข "พันธุ์แรกตัวเดียว" ที่สอบผ่านหลักสูตร FH I (สุนัขสะกดรอยระยะไกล) ตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมเช็พเพอดมา 34 ปี ฯลฯ

 
     ครูเปาะ..............

     "เจนเน็ต" มีแรงขับดีมาก กระตือรือร้นในการทำงาน "ครูตุ่น" ฝึกสุนัขในแนวทางของเราได้ถูกต้อง สมควรกับตำแหน่งแชมป์ คนทั่วไปมักเข้าใจ ครูฝึกสุนัขที่ดีเป็นผู้ชาย แต่ครูฝึกสุนัขผู้หญิงของเราก็สามารถที่จะ "สุดยอด" ได้"

   

อ่านบทสัมภาษณ์
คุณเพิ่มศักดิ์ อ่ำพันธุ์
เจ้าของ "บงบง" โกลเด้นฯ
คลิ๊กที่นี่
!!!

      "ครูสมหมาย" ครูฝึกสุนัขประจำศูนย์พัฒนาวิชาการฝึกสุนัข K9 ศรีราชา ครูผู้นำสุนัขพันธุ์โกลเด้นฯ "บงบง" เข้าสอบแข่งขันสุนัขอารักขา Bgh I หลักสูตร O.G.V. ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 2/2/45 กรรมการตัดสิน Mr. Mrazek Josef (อาจารย์โจ) ประธานสถาบัน O.G.V.-HUNDESCHULE GABLITZ สมาชิกสมาคมสุนัขโลก FCI คะแนน 100/100 และสามารถนำสุนัขเข้าสอบได้คะแนน 100/100 มาหลายครั้ง

 
      ครูสมหมาย........

      "ครูตุ่น" มีพื้นฐานการฝึกสุนัขที่ดี และมีประสบการณ์นานกว่า 10 ปี หัวใจของการฝึกสุนัขของ K9 พัทยา อยู่ที่ระบบ และแนวทางการฝึกที่ถูกวางไว้แล้ว"

   

      "ครูกร" หัวหน้าศูนย์ฝึกสุนัข TOP DOGS อยุธยา ผู้นำสุนัขพันธุ์โกลเด้นฯ "โจโจ้" เพศผู้ อายุ 6 เดือนครึ่ง  เจ้าของ/ผู้ปกครอง คุณอุษา โรจน์รุ่งเรืองกิจ  สถิติสุนัขอายุน้อยที่สุดที่เคยเข้าสอบแข่งขันสุนัขอารักขา เอส.เจ.ฯ/K9 ภาคเรียนที่ 27/2002 เมื่อวันที่ 1/12/45 สอบหลักสูตร Bgh I  ได้ตำแหน่ง "รองชนะเลิศ" กรรมการตัดสิน จาก GDAT 2 ท่าน O.G.V. 1 ท่าน คะแนนเฉลี่ย 92/91/94 = 92.3/100

 
     ครูกร.....

     "ครูตุ่น" มีความละเอียด สุขุม ใจเย็น และรักสุนัข เรียกว่า เกิดมาเพื่อเป็นครูฝึกสุนัข สมแล้วกับตำแหน่งผู้ชนะเลิศครูฝึกสุนัขระดับอินเตอร์ฯ"

   
     Mr. Mrazek  Josef ประธานสถาบัน O.G.V.-HUNDESCHULE GABLITZ ออสเตรีย (สมาชิกสมาคมสุนัขโลก FCI)
 
     Mr. Mrazek  Josef..............
     "เอส.เจ.ฯ/K9 และ TOP DOGS ทุกแห่ง มีหลักสูตร และได้พัฒนาระบบแนวทางการฝึกสุนัขตลอดมา ผมไม่สงสัยทำไมสุนัขที่นำมาสอบแข่งขันทุกครั้ง จึงได้ประสบความสำเร็จสูงสุด"
 

มี DVD / VCD การสอบภาคเรียนที่ 37-2/2005

 

อ่านบทสัมภาษณ์
Mr.Mrazek Josef
คลิ๊กที่นี่!!!
 

สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ชมรมฯ SJK9

สถาบันฝึก
สุนัขนานาชาติ


K9 พัทยา

ศูนย์พัฒนา
การฝึกสุนัข

K9 ศรีราชา

ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

ลาดบัวหลวง

 
Back
หน้าหลัก
ผลการสอบ
Next
 
ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ.ฯ/K9